İvanka Trump, istehsalçı işçi qüvvəsi haqqında bir elan üçün Decatur'a gəlir - VİDEOFAME adı ilə tanınan qabaqcıl İstehsalat Təlim Proqramı, insanları daha çox işə hazırlamaq üçün milli səviyyədə hazırlanır.

Bu video ilk dəfə göründü https://www.youtube.com/watch?v=zDCWfO3lQTw