Maliyyədəki ölü əsgərlər: "Xalq üçün hörmət hərbçilər üçün əhəmiyyətlidir"

Malidə düşmüş 13 Fransız əsgərlərinin xatirəsinə, Bazar ertəsi günü Parisdə 2 dekabrda milli ziyarət mərasimi təşkil edilir. Tabutlar, vətəndaşların tarixçi Bénédicte Chéron (1) tərəfindən şifrələnmiş bir respublika ayinində toplaşmağa çağırıldığı Alexandre-III körpüsünə keçəcəkdir.

Xaç: Respublika və populyar yeni bir hərbi xərac Fransa üçün düşmüş əsgərlərə qaytarılacaq. Bu cür mərasim, getdikcə daha çox insanı səfərbər edir. Nədir?

Bénédicte Chéron: Camaat əsgərlərin ölümünü qəbul edən ictimai və siyasi əks-sədanın miqyasına görə olduqca aydın şəkildə dəyişir. Aprel ayında Malidə vəfat edən Marc Laycuras üçün çox sayda insan var idi, çünki əməliyyatda bir həkimin ölümü müstəsna bir ölçüyə sahibdir.

Xaç mənbəyi

Bu məqalə ilk olaraq göründü http://bamada.net/soldats-morts-au-mali-lhommage-populaire-est-important-pour-les-militaires