Xalqların yüksəlişində Kievan Rusı formalaşdırmaq | Robloxun yüksəlməsi | [Roblox - VİDEOKiyev Rusunu təşkil edir

--------------- Robloxun yüksəlişi ---------------------

Bu video ilk dəfə göründü https://www.youtube.com/watch?v=J7Yu6iZOtq0